Trang chủ / Sống đạo / Bác ái / Thiện nguyện 2018 của Nhóm SVCG Hà Nam: Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi